FarmGeeker Air
全新一代温室智能气候控制器

真正智能及自动化

一个真正拥有人工智能的温室气候控制器 可以轻松精确的控制温度、光照、空气湿度和二氧化碳浓度等气候环境,为您的温室气候管理提供高质量的控制策略,让您用更 少的能源消耗,获得更大的收益。您还可以通过手机、PAD等移动设备随时 随地的掌控温室内部的变化情况。
FarmGeeker 专注于温室的气候控制,丰富的软件控制模块,从一般日光温室到高端玻璃温室均能覆盖。
FarmGeeker 将控制温室所有的气候调节设备如开窗、幕帘、风机、迷雾等,以调节温室内部的温度、湿度、光照等气候条件达到作物生长的最佳状态,降低作物疾病的风险,让作物更好的生长,提高种植者收益,实现自动化投资的价值转换.
温湿度控制模块
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
开窗幕帘控制模块
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
循环风机控制模块
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
水肥控制模块
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
热管理控制模块
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
光照CO2控制模块
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
zh_CN简体中文
滚动到顶部